top of page

ZAKRESY OPRACOWAŃ

 

PREMIUM

Audyt wzorniczy:

- analiza produktów i usług firm konkurencyjnych

- analiza trendów wzorniczych, branżowych i technologicznych

- analiza technologii, parku maszynowego i oferowanych produktów

- analiza struktury i komunikacji w procesach rozwoju nowego produktu

- analiza preferencji estetycznych i oczekiwań potencjalnych klientów.

Opracowanie strategii rozwoju firmy w zakresie:

- rekomendacji rozwoju technologii produkcyjnych

- rekomendacji rozwoju nowych produktów i usług

- rekomendacji zmian struktury organizacyjnej

- rekomendacji szkoleń personelu firmy.

Wdrażanie strategii:

- prowadzenie szkoleń i warsztatów procesu rozwoju nowego produktu

- projektowanie produktów i usług

- projektowanie marek i systemów identyfikacji wizualnej firm

- projektowanie wnętrz biur, oddziałów, sklepów i wnętrz o innej funkcji

- projektowanie stron www, katalogów, ulotek, teczek, kopert, wizytówek, pieczątek

- projektowanie stoisk targowych, mobilnych showroom'ów, banerów i innych.

Ewaluacja przyjętych rozwiązań poprzez opracowanie, analizę i badanie:

- prototypów, makiet roboczych i makiet imitacyjnych w skali 1:1

- wizualizacji i makiet redukcyjnych

- innych obiektów i rodzajów dokumentacji stosownie do potrzeb.

Współpraca i nadzór nad opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej:

- projekty konstrukcji detali, cześci i podzespołów

- projekty narzędzi i form do produkcji

Współpraca i nadzór nad wdrożeniem produktów do produkcji:

- optymalizacja doboru komponentów

- optymalizacja procesów produkcyjnych

- organizacja stanowisk i gniazd produkcyjnych

Wsparcie we wprowadzaniu produktów na rynek:

- copywriting nazw nowych linii, produktów i usług

- projektowanie logotypów i grafiki na produkcie

- projektowanie opakowań

- projektowanie instrukcji obsługi

- projektowanie ulotek, plakatów i standów

- projektowanie innych form promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

STANDARD

Szkolenia i warsztaty procesu rozwoju nowego produktu

Projektowanie:

- produktów i usług

- marek i systemów identyfikacji wizualnej firm

- wnętrz biur, oddziałów, sklepów i wnętrz o innej funkcji

- stron www, katalogów, ulotek, teczek, kopert, wizytówek, pieczątek

- stoisk targowych, mobilnych showroom'ów i innych.

Ewaluacja przyjętych rozwiązań poprzez opracowanie, analizę i badanie:

- prototypów, makiet roboczych i makiet imitacyjnych w skali 1:1

- wizualizacji i makiet redukcyjnych

- innych obiektów i rodzajów dokumentacji stosownie do potrzeb.

Współpraca i nadzór nad opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej:

- projekty konstrukcji detali, cześci i podzespołów

- projekty narzędzi i form do produkcji

BASIC

Projektowanie produktów, marek i systemów identyfikacji wizualnej firm, wnętrz biur, oddziałów, sklepów, stron www, katalogów, ulotek, teczek, kopert, wizytówek, pieczątek, stoisk targowych, mobilnych showroom'ów i innych.

Nadzór nad opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej: konstrukcji detali, podzespołów, narzędzi i form do produkcji.

INNE

Podejmujemy inne wyzwania z zakresu projektowania produktów, marek i systemów identyfikacji wizualnej firm, wnętrz biur, oddziałów, sklepów, stron www, katalogów, ulotek, teczek, kopert, wizytówek, pieczątek, stoisk targowych, mobilnych showroom'ów stosownie do potrzeb.

bottom of page