1/3

Wzorniczy projekt stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na rynek europejski.

Projekt wdrożony do produkcji.

Wzorniczy projekt nowych linii urządzeń do opomiarowania przesyłu gazu. Projekty wdrożone do produkcji.

Wzorniczy projekt nowej linii jonizatorów dokanałowych. Projekt wdrożony do produkcji.

1/3

Wzorniczy projekt nowej linii urządzeń do serwisowania klimatyzacji samochodowych. Projekt wdrożony do produkcji

Wzorniczy projekt przyczepy transportowej w technologii laminowania z tworzyw sztucznych.
Projekt wdrożony do produkcji.

Wzorniczy projekt suszarki do produktów spożywczych w technologii wtrysku tworzyw sztucznych. Projekt wdrożony do produkcji.

1/4

Wzorniczy projekt projekt typoszeregu płyt gazowych do zabudowy INTEGRA - płyty dwu, cztero i pięcio-polowe. Zastosowano innowacyjne rozwiązania poszerzające funkcjonalność produktów, w tym przesuwania naczyń i odkładania narzędzi na rusztach żeliwnych. Projekt wdrożony do produkcji.

design produktu konex zmiotka z szufelką

Wzorniczy projekt małej szczotki z szufelką do zamiatania powierzchni stołu czy blatu kuchennego. Element do osadzenia włosia wyprodukowany z re-granulatu w procesie recyklingu. Projekt wdrożony do produkcji.

1/4

Wzorniczy projekt projekt typoszeregu płyt gazowych do zabudowy INTEGRA - płyty dwu, cztero i pięcio-polowe. Zastosowano innowacyjne rozwiązania poszerzające funkcjonalność produktów, w tym przesuwania naczyń i odkładania narzędzi na rusztach żeliwnych. Projekt wdrożony do produkcji.

1/4

Wzorniczy projekt projekt typoszeregu płyt gazowych do zabudowy INTEGRA - płyty dwu, cztero i pięcio-polowe. Zastosowano innowacyjne rozwiązania poszerzające funkcjonalność produktów, w tym przesuwania naczyń i odkładania narzędzi na rusztach żeliwnych. Projekt wdrożony do produkcji.

1/1

Wzorniczy projekt nowej linii sterowników urządzeń grzewczych. Produkt do eksploatacji w środowisku o dużym zapyleniu - kotłownie budynków jednorodzin-nych wyposażony w patentowe rozwiązania podno-szące szczelność obudowy.

Zakres opracowania - projekt wzorniczy i dokumentacja wdrożeniowa oraz projekt narzędzi (form wtryskowych) we współpracy z biurem konstrukcyjnym Plastform.

Projekt wdrożony do produkcji

Dojo
Stara
Wieś

Projekt wnętrz, kolorystyki  bu-dynków i systemu komunikacji wizualnej Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo Stara Wieś.

Inwestor: Polski Związek Karate Tradycyjnego i Fundacja Roz-woju Karate Tradycyjnego.

Projekt zrealizowany.

Wzorniczy projekt usprawnienia modułu łącznika taśm do treningu funkcjonalnego KeenoPRO. Zleceniodawca: Keeno Sp. z o.o. w Łodzi.

Projekt zakwalifikowany do wystawy PolishUp w ramach międzynarodowego projektu BiznesUp! - design made in Poland.

Projekt wdrożony do produkcji.

1/3

Projekt medali okolicznościowych na XVI Puchar Świata w Karate Tradycyjnego w 2013 roku. Projekt wdrożony do produkcji.

Wzorniczy projekt kolekcji ubiorów ochronnych z barierą UV. Zleceniodawca: Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

Projekt zrealizowany przez zespół projektowy Katedry Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Projekt wdrożony do produkcji.

KONTAKT:

Tymienieckiego 25C/74

90-350 Łódź