top of page

Design dla przedsiębiorców

 

PODDZIAŁANIE 2.3.5 POIR

możliwość pozyskania środków na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego oraz możliwość uzyskania dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Program dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z wyłączeniem firm z terenu województw Polski wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego).

Korzyści:

500.000 PLN na usługi doradcze, w tym na projekty wzornicze produktów.

1.000.000 PLN na wdrożenie projektów i inwestycje.

projekty wzornicze nowych produktów.

inwestycja w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Maksymalne dofinansowanie na usługi doradcze:

85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne dofinansowanie na inwestycje:

zgodne z mapą pomocy regionalnej.

Minimalny wkład własny w komponencie doradczym 15%.

Minimalny wkład własny w komponencie inwestycyjnym 30-65%.

Procedura współpracy:

1. Wybór wykonawcy do przeprowadzenie wstępnego audytu wzorniczego.

2. Podpisanie umowy warunkowej.

3.  Przeprowadzenie wstępnego audytu wzorniczego.

4. Decyzje o zakresie projektu.

5. Złożenie wniosku do PARP.

6. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu.

6. Podpisanie umowy z PARP.

7. Realizacja projektu:

- przeprowadzenie procesu projektowego

- doradztwo i wsparcie w zakresie wdrożenia nowego produktu

- zakup środków trwałych

- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Zakres współpracy:

- wstępny audyt

- opracowanie strategii działania

- opracowanie briefu projektowego

- projekt wzorniczy nowego produktu

- projekty konstrukcji produktu i jego podzespołów

- realizacja prototypu produktu

- testy prototypu produktu

- projekty narzędzi

- nadzór nad realizacją narzędzi

- projektu uzupełniające - kart gwarancyjnych, opakowań i innych.

więcej na:

http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow/design-dla-przedsiebiorcow?_ga=2.129793423.287386336.1532093724-302418754.1532093724

bottom of page